Sejlerskoler

Der findes en række sejlerskoler i Limfjorden. Sejlklubbernes sejlerskoler bruger frivillige instruktører blandt sejlklubbens erfarne sejlere.

Sejlerskolerne bruger normalt klubbåde til sejlerskolernes aktiviteter.

Midler fra sejlerskolerne benyttes i sejlklubberne til deres aktiviteter og dermed til gavn for medlemmerne.

Her kan du se, hvilke sejlklubber, som har sejlerskole og hvordan du kommer i kontakte med sejlerskolernes ledere eller ansvarlige.

Lemvig Sejlklub

Lemvig Sejlskole leder:  Bjarne Stougaard, tlf. 29449550   mail: sejlerskole@lemvigsejlklub.dk

Opstart: 17. april 2024. Derefter hver onsdag kl. 19-21 frem til og med september.

www: https://lemvigsejlklub.dk/sejlerskolen/

Rønbjerg Sejlklub

Rønbjerg sejlklub sejlerskole ledes af Per Hansen virkelyst45@gmail.com mobil: 2993 9628.

Der sejles hver mandag, første gang den 6. maj til 30. September minus sommerferien. Sejlerskolen afsluttes med tilbud om praktisk prøve i duelighed samt teoretisk kursus i vintersæsonen.

Morsø sejlklub og Marina

Kontakt: Lars Østergaard.

Info møde for sejlerskolen er 7. maj kl. 19.00 i klubhuset. 12 lektioner/aftener i praktisk sejlads. Der sejles hver tirsdag med pause i juli. Yderligere info og tilmelding (nødvendig) på mail

Nautilus Hvalpsund

Sejlerskole, adresse på leder: Dan Cort Jørgensen, mail dcj@mindgrow.dk  og tlf: 61670787.

Sejlerskolen begynder mandag d.6.5 2024. for at deltage skal man være medlem af Nautilus-Hvalpsund.

Er der tilmeldinger nok oprettes et kursus i teoretisk duelighed eller yachtskipper 3 i vinteren 2024/25

Ringkøbing Sejlklub

Sejlerskolen gør en dyd ud af, at der skal være blandede hold, så begge køn ser, at begge køn skal tage ansvar for alle roller på båden.

På den måde er det håbet, at både kvinder og mænd tager alle rollerne med videre i én eller anden form i deres videre sejlerliv.

Det giver jo også større sikkerhed for alle parter på vandet! Susanne Plesner, mail splesner@hotmail.com, telefon 20612112 https://ringkjoebingsejlklub.dk/klubben/sejlerskole

Struer Sejlklub

Struer Sejlerskole: Leder Charlotte Nygaard tlf:25326486 mail: c-nygaard@hotmail.com link til hjemmesiden https://struersejlklub.dk/sejlerskole-2/

Sejlerskolen starter i første uge i maj og slutter sidste uge i september. Der er undervisning i maj-juni og igen i august-september. Juli er der ferie

Virksund Sejlklub

Sejlerskole, adresse på leder: Kristian Brøns, mail: kristian@broenscounsult.dk og telefon: 20141733.

Sejlerskole starter sidste tirsdag i april og slutter midt september.

Sejlerskolen afsluttes med tilbud om praktisk prøve, duelighed. Sejlerskolens instruktører er erfarne instruktører fra sejlklubben. Tilmelding påkrævet og sker her: https://www.virksundsejlklub.dk/sejlerskole/

Sejlklubben Limfjorden

Sejlklubben Limfjordens Sejlerskole er certificeret af Dansk Sejlunion. Sejlerskolen er for voksne, der ønsker at lære eller blive bedre til at sejle for sejl.

Den baserer sig på frivillighed fra erfarne sejlere, der gerne deler ud af deres viden og anekdoter.

Klubben råder over 2 H-både, der bruges til undervisning.

På Sejlerskolen undervises du i den praktiske del af pensum til Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Du lærer praktisk sømandskab, og det at håndtere en båd for sejl i praksis, inklusiv forårsklargøring, søsætning og almindelig vedligeholdelse. Vi har tilrettelagt et forløb, der varer 2 sæsoner, da det er nødvendigt for at opnå tilstrækkelige forudsætninger for at kunne bestå den praktiske del af duelighedsprøven i sejlbåd. Undervisningen foregår mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag i månederne maj, juni, august og september. https://sejlklubbenlimfjorden.dk/sejlerskole/