Ungdoms-sejlads

Limfjordens Sejlsport har til opgave at koordinere sejleraktiviteter for børn og unge.

Der gennemføres arrangementer med fællestræning, kapsejladser og sommerlejre.

Klubberne under Limfjordens Sejlsport hjælper og assisterer hinanden med aktiviteterne, når der opstår behov herfor.

Børn føler ofte glæde ved at være på vandet og i vandet. De kan begynde at sejle meget tidligt, men allerbedst er det, når de føler sig trygge på vandet og kan svømme 200 meter.

Udstyr, joller og windsurfere låner du ofte hos klubben, indtil du måske selv på et tidspunkt ønsker at råde over din egen jolle eller windsurfer og sejle i dit eget udstyr.

I sejlklubberne findes ungdomsafdelinger, hvor børn og unge kan lære at sejle. I enkelte klubber findes tillige krabbehold for de mindste børn, hvor de gennem sjov og leg søger at dyrke samværet og skabe fortrolighed til vandet, havnen og jollerne.

Når først du har lært at sejle, kan du have glæde af dine sejler kompetencer resten af livet.

Der er plads til alle slags sejlere på vandet. Nogen børn bliver begejstret af at konkurrere med andre børn og sejle om kap og måle deres sejerkompetencer.

De vil gerne udvikle sig som sejlere og sejle med og mod andre børn fra andre klubber.

Andre børn har måske især interesse for at nyde samværet og de sociale aspekter af sejler fællesskabet både på land og på vandet.

Kontakt en af klubberne under Limfjordens Sejlsport og hør mere om børn og unge sejlads. Du finder information om klubberne på Limfjordens Sejlsport.

Ønsker du yderligere information kan du kontakte

Søren ChristiansenTitle
Struer Sejlklub
Tlf.: 4038 4844
Claus Thiel Sørensen
Tlf.: 2579 8401